Zardari MILK SHOP per gaya Zardari=

Zardari MILK SHOP per gaya Zardari= Bhai 1 kilo Doodh dena kuttay k liye Doodh wala= Yaheen piyo ge Ya Pack kardon