Yo Mama Yo mama’s so ugly, even the

Yo Mama Yo mama’s so ugly, even the elephant man paid to see her.