Wife: If I die what will u do?

Wife: If I die what will u do? Husband: Main paagal ho jaun ga! Wife: Will u marry again after I die? Husband: Pagal kuch bhi kar sakta hai