Why did HARBHAJAN slap Srisanth..

Why did HARBHAJAN slap Srisanth.. Aftr d match he asked Bhajji Oye Paji, LOG CHLOROMINT KYU KHATE HAIN Bhajji slapped & said DUBARA MAT POOCHHNA