When evry1 cares 4 u, whn evry 1

When evry1 cares 4 u, whn evry 1 thinks abt u, whn evry 1 looks at u, then go & sit a corner, close ur eyes & think.. … SALA CHAKKAR KYA HAI