Saali: Aap is ghar ke damaad hai.

Saali: Aap is ghar ke damaad hai. Hum aapk liye aag pe chal sakte hai. Jija: Kya tum mera bill bhar ke aa sakti ho? Saali: Kya? Dhoop dekhi hai kitni tez hai?