PROFESSOR: Aqal badi ki bhains?

PROFESSOR: Aqal badi ki bhains? MUNNA BHAI: Bole to pehlay date of birth to bata mamu..