Munna Bhai: Aay circuit, baapu bole

Munna Bhai: Aay circuit, baapu bole togandhi ji kapde kyu nahi pehantay thay Circuit: Bhai bole toh bapu bhi ustime ke salmaan khan thay!!!