— Ek makhi ek ganje k sar par

— Ek makhi ek ganje k sar par baithi. Dusri makhi-wah kya ghar dhundha hai. Pahli makhi-ghar kahan re,pagli abhi to sirf plot kharida hai.