Baniya: Yeh kela(banana) kaisay

Baniya: Yeh kela(banana) kaisay diya? Shopkeeper: 1Rs. Baniya: 60 Paisa ka deta hai? S.K: 60 paise mein to sirf chilka milega. Baniya:Ley 40 paisay, chilka rakh aur kela day de